Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο κέντρο απασχολούνται οι ακόλουθες ειδικότητες:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Ιατρός Ορθοπαιδικός
 • Ιατρός Νευρολόγος
 • Ειδικοί Παιδαγωγοί
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνική Λειτουργός
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Λογοθεραπεύτρια
 • Βοηθοί-Συνοδοί
 • Οδηγοί
 • Διοικητική Υπάλληλος
 • Λογιστής
 • Καθαρίστρια