Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

Η ενεργή συμμετοχή σας στις εορταστικές εκδηλώσεις και στα bazaar μας ωφελούν πολλαπλά το Σωματείο μας και ενισχύουν το έργο μας.