Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελούμενων 5ης Πρόσκλησης της Πράξης

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελούμενων 5ης Πρόσκλησης της Πράξης: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης»

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης» (Κωδικός MIS: 5002653), ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.

Συνημμένα αρχεία:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ_5η Πρόσκληση

Related Posts