Ο Σύλλογος

Ο «Καλός Σαμαρείτης», Σύλλογος αναγνωρισμένος ως ειδικώς φιλανθρωπικός, ιδρύθηκε το 1978* από τον πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Νάτση και ομάδα γονέων με παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες.

Εποπτεύεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής και από τη Διεύθυνση ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσφέρει καθαρά κοινωνικό έργο.

Τα μέλη του Συλλόγου είναι ιδρυτικά, επίτιμα και αρωγά.  Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών και τακτικών μελών του Συλλόγου με αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

 

*Άδεια Ίδρυσης 6226/25112014:  Υπουργική Απόφαση 2288/ 18-8-1978 (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)