Ο Σκοπός μας

Από την ίδρυσή του, ο “Καλός Σαμαρείτης” έχει μία μακρά πορεία στην εξυπηρέτηση των ατόμων που πάσχουν κυρίως από εγκεφαλική παράλυση.

Έργο όλων μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία ώστε να αναπτύξουν όσο γίνεται τις εμπειρίες και τις φυσικές ικανότητες με κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση και να κατακτήσουν τη θέση τους μέσα στην κοινωνία, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό της Πολιτείας στον τομέα της Πρόνοιας.

Στους σκοπούς του Συλλόγου είναι η προστασία, πρόνοια, βοήθεια και περίθαλψη ιατροκοινωνικού χαρακτήρα των νοητικά υστερούντων και σπαστικών παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας και εκπαίδευσης και η κοινωνική ενσωμάτωση και αποκατάσταση των παιδιών αυτών μέσα από τόνωση της αποδοχής κάθε ανθρώπου, τόσο από την οικογένειά του όσο και από την κοινωνία.