Μουσικοθεραπεία

Το πρόγραμμα εστιάζεται στη δημιουργία και την  εξελισσόμενη θεραπευτική σχέση μέσω της μουσικής και των ήχων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι θεραπευτές και οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιούν απλά μουσικά όργανα που δεν απαιτούν μουσική γνώση και δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό δρώμενο. Κατά τη μουσικοθεραπευτική διαδικασία, τα άτομα μπορούν να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα μέσω της μουσικής, να διευρύνουν τις εμπειρίες και την αυτογνωσία τους, να βελτιώσουν την κοινωνικότητά τους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους.

Το μουσικό δρώμενο γίνεται αντικείμενο συζήτησης, επεξεργασίας και εμβάθυνσης, εστιάζοντας στην επαναφορά, διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας.