Λογοθεραπεία

 Το τμήμα λογοθεραπείας κύριο στόχο έχει την εκπαίδευση και επικοινωνία των ΑμεΑ. Για το παιδί με κινητική αναπηρία ο λόγος είναι το μέσον επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όταν δεν υπάρχει ο προφορικός λόγος, η εξεύρεση κώδικα επικοινωνίας από το λογοθεραπευτή είναι ζωτικής σημασίας. Αξιολογούν τα παιδιά και εφαρμόζουν προγράμματα ατομικής και ομαδικής λογοθεραπείας.