Ημερομηνίες – Σταθμοί

1978
Ίδρυση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης»
2004
Θεμελίωση κτηρίου (επί Δημαρχίας Ιωάννη Τσαρπαλή)
2015
Μεταστέγαση σε ιδιόκτητο κτήριο (παροχή του Δήμου Αργυρούπολης)
2017
Ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ