Φυσικοθεραπεία

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας, σε ατομική και ομαδική θεραπευτική αγωγή, βοηθά κυρίως τα ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση των κινητικών προβλημάτων των παιδιών, την αποφυγή περαιτέρω παραμορφώσεων καθώς και την ανακούφιση από τα επώδυνα συμπτώματα.