Εθελοντισμός

Ο θεσμός του εθελοντισμού αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι του έργου του Σωματείου μας, καθώς εμπεριέχει τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες που και εμείς οι ίδιοι υπηρετούμε. Οι εθελοντές μας παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μας.

Τα βασικά πεδία εθελοντικής δράσης είναι:

α)  εκπαιδευτική υποστήριξη (από φοιτητές ή επαγγελματίες)

β) υποστήριξη επιμέρους λειτουργιών μας:

  • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση bazaar και άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνουμε

  • Συνοδεία σε εξωτερικές δραστηριότητες (πχ εκδρομές)

  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο κεντρικό κτήριο

  • Παρέχοντες υποστηρικτικές υπηρεσίες (πχ Ηλεκτρολογικές εργασίες)