Εργοθεραπεία

Το τμήμα εργοθεραπείας απασχολεί τα ΑμεΑ ατομικά και ομαδικά. Ατομικά στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, την άσκηση γνωστικών λειτουργιών και την αυτοεξυπηρέτησή τους. Ομαδικά, συμμετέχουν σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης με διάφορες κατασκευές, καθώς επίσης και σε προγράμματα εκμάθησης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.