Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υπηρεσίες

Στο Κέντρο προσφέρονται υπηρεσίες, με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια, που στόχο έχουν να ανταποκρίνονται σε όλους τους τομείς της ζωής του κάθε ωφελούμενου.

Για το σκοπό αυτό απασχολούνται εξειδικευμένοι συνεργάτες, επιστημονικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό, θεραπευτικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει στα ΑμεΑ ειδική αγωγή, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία όπως επίσης κοινωνική και ψυχολογική  υποστήριξη  στα ίδια τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

Επίσης, υπάρχουν προγράμματα για την ειδική φυσική αγωγή, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και μία σειρά εξωτερικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση, επικοινωνία και ψυχαγωγία των ΑμεΑ. Στο Σύλλογο προσφέρουν, επίσης,  τις ιατρικές τους υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετουμένων ιατρός ορθοπεδικός και ιατρός νευρολόγος.