Ειδική Παιδαγωγική Αγωγή

Τα τμήματα Ειδικής Αγωγής του κέντρου σχεδιάζουν και υλοποιούν ποικίλες δραστηριότητες.

Μέσα από τη ζωγραφική και τη χειροτεχνία, τα παιδιά, εξοικειώνονται με τα υλικά και εκφράζονται δημιουργικά. Με τη μουσική, το παραμύθι χαλαρώνουν και ψυχαγωγούνται.

Παράλληλα, ασκείται η ικανότητα της αντίληψης και διάκρισης ομοιοτήτων και διαφορών, της συσχέτισης αντικειμένων, της ομαδοποίησης και ταξινόμησης ενώ με τις δραστηριότητες άσκησης της όρασης, της αφής και της ακοής, αφυπνίζονται οι αισθήσεις.