Ειδική Φυσική Αγωγή

To τμήμα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής προσπαθεί να αναπτύξει αρμονικά και αποτελεσματικά τις κινητικές δυνατότητες των ΑμεΑ, να τους εξασφαλίσει σωματική και ψυχική υγεία και να ενισχύσει το πνεύμα της ομαδικότητας.